Splošni pogoji

Splošni pogoji https://www.plesnazvezda.si/ podjetja

PLESNA ZVEZDA, podjetje za izobraževanje, šport in kulturo gibanja d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, davčna št: SI 47044705, matična številka: 3359603000, ki ga zastopa direktor Katarina Kuzmič Venturini, TRR: SI56 0205 3025 7304 715

(v nadaljnjem besedilu: skrbnik splošnih pogojev)

 1. Člen

(Splošno)

(1) Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu s predpisi s področja varstva potrošnikov, na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje. S spletno trgovino https://www.plesnazvezda.si/ in vsemi poddomenami (v nadaljevanju kot »spletna trgovina«) upravlja  PLESNA ZVEZDA d.o.o. z matično številko: 3359603000 , ponudnik storitev elektronskega poslovanja (v nadaljevanju kot »Trgovec«).

(2) Z registracijo v spletno trgovino pridobi obiskovalec uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter uporabniško geslo, ki ga določi uporabnik sam. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Obiskovalec z registracijo potrdi in jamči, da je polnoletna, popolno poslovno sposobna oseba. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Z nakupom storitve uporabnik postane kupec.

(3) S temi Splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje delovanje spletne trgovine, pravice in dolžnosti obiskovalca, uporabnika in kupca ter poslovno razmerje med Trgovcem in uporabnikom kot kupcem storitev iz ponudbe spletne trgovine.

(4) Za uporabnike - pravne osebe (B2B kupce) poleg navedenih splošnih pogojev veljajo tudi komercialni pogoji, ki jih s prodajno pogodbo skleneta Trgovec in B2B kupec.

 1. Člen

(Dostopnost informacij)

(1) Trgovec se zavezuje, da bodo uporabniku vselej na voljo:

 • podatki o identiteti Trgovca (predvsem firma in sedež družbe);
 • kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s Trgovcem (naslov elektronske pošte, telefon ipd.);
 • informacije o bistvenih značilnostih storitev oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine, vključno s poprodajnimi storitvami
 • informacije o dostopnosti storitev oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine;
 • način in pogoji dostave storitev oz. izvršitve storitev, predvsem kraj in rok dostave;
 • informacije o načinu plačila;
 • podatki o časovni veljavnosti ponudbe iz spletne trgovine;
 • informacije o roku, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop;
 • informacije o možnosti zavrnitve storitev in o tem, če in koliko takšna zavrnitev stane uporabnika;
 • informacije o postopku s pritožbo uporabnika ter podatki o kontaktni osebi Trgovca za stike z uporabniki.
 1. Člen

(Ponudba storitev, rok dobave in prevzem)

(1) Ponudba storitev v spletni trgovini se zaradi narave poslovanja preko spleta pogosto in hitro spreminja ter ažurira.

(2) Ponujene storitve nimajo roka dobave saj gre za virtualne storitve v obliki storitev, katere so dostopne uporabniku že 1 uro po opravljenem nakupu v primeru da je bil nakup opravljen preko plačilnega sistema kreditnih kartic ter od 3-5 dni v kolikor je bil nakup opravljen in plačan preko bančne transakcije

(3) Prevzem izdelka je instantno pridobljen in dostopen za uporabnika 1 uro po uspešno opravljenem nakupu oz. od 3-5 dni v primeru plačila preko bančne transakcije (odvisno od dneva plačila uporabnika)

(4) Vse storitve se ponujajo in so opredeljene po principu štiri tedenskega najema storitev v določenem časovnem obdobju (opredeljenem z strani skrbnika splošnih pogojev) na spletni strani ponudnika https://www.plesnazvezda.si/. Uporabnik lahko od plačila štiri tedenskega najema storitev odstopi po izteku le-teh z odjavo v sistemu, preko katerega se je registriral ali pa da informacijo o odstopu sporoči na elektronski naslov skrbnika splošnih pogojev: info@plesnazvezda.si in sicer po preteku časovno zakupljenega in plačanega  štiri tedenskega zakupa storitev.

 1. Člen

(Načini plačila)

(1) Trgovec uporabniku omogoča naslednje načine plačila nakupa storitev iz spletne trgovine:

 • po ponudbi - predračunu; po e-pošti vam posredujemo predračun. Ko prejmemo plačilo, se aktivira štiri tedenska naročena storitev preko vmesnika registriranega uporabnika.
 • preko plačilnih in kreditnih kartic (Visa, Mastercard, Maestro).

(2) Storitev se obračunava glede na opredeljene pogoje na spletnem mestu https://www.plesnazvezda.si/  pri izboru storitev. Po izteku zakupljenih storitev uporabnik dobi elektronsko sporočilo, da lahko zakupljene storitve podaljša, glede na plačilno sredstvo v uporabniškem vmesniku. Storitve zakupa uporabnika se ne podaljšujejo avtomatično in plačilo se ne izvede avtomatično, ampak je dolžan uporabnik sam poskrbeti za podaljšanje storitev v kolikor to želi in sicer po izteku že zaključenih in plačanih storitev.

 1. Člen

(Cene)

(1) Spletna cena velja za vse registrirane uporabnike spletne trgovine Trgovca. Na spletno ceno so možni pribitki, glede na izbrani način plačila (glej točko 4.).

(2) Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih in vsebujejo DDV, razen če je izrecno navedeno drugače. Cene v spletni trgovini B2B ne vsebujejo DDV oziroma je ta podatek izrecno naveden. Vse cene v spletni trgovini so cene storitev in ne vsebujejo stroškov dostave (glej točki 3. in 10.). Vse cene veljajo samo za elektronsko naročilo storitev prek spletne trgovine.

(3) Vse cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti, zato veljajo le do njihove vsakokratne spremembe. Kljub izjemnim naporom, da bi Trgovec zagotovil najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V primeru iz prejšnjega stavka in v primeru, ko se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, to je od trenutka oddaje naročila do potrditve naročila, bo Trgovec:

 • uporabniku (kupcu) to sporočil in ga obvestil o novih cenah, uporabnik (kupec) ima v takšnem primeru možnost svoje naročilo spremeniti ali ga deloma ali v celoti preklicati ali pa potrditi naročilo po novih cenah, vse brez dodatnih stroškov; oziroma
 • uporabniku (kupcu) omogočil odstop od nakupa in mu hkrati ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko korist in zadovoljstvo.
 1. Člen

(Postopek nakupa)

(1) 6.1. Tehnični koraki, ki vodijo do sklenitve kupoprodajne pogodbe

V postopku nakupa so uporabniku (kupcu) na voljo naslednji tehnični koraki:

 • prijava v spletno trgovino z uporabo elektronskega naslova ali uporabniškega gesla, če si je uporabnik (kupec) že predhodno oblikoval uporabniški račun (glej tudi točko 1.);
 • iskanje posamezne zakupljene storitve v ponudbi storitev v spletni trgovini;
 • izbor storitve za nakup;
 • dodajanje izbrane storitve za nakup v nakupovalno košarico;
 • določitev količine in tipa storitve za nakup v nakupovalni košarici;
 • pregled cene izbrane storitve v izbrani količini, vključno z obračunanim davkom, če se ta obračuna;
 • izbor načina dostave storitve (glej tudi točki 3. in 10.);
 • izbor načina plačila (glej tudi točko 4.);
 • pregled naročila z izbranim načinom dostave storitve in obračunanimi stroški dostave, če se ti obračunajo ter
 • potrditev in oddaja naročila ter s tem zaključek nakupa (glej tudi točki 6.3. in 6.4.).

(2) 6.2. Tehnološka sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila

Pred oddajo naročila je uporabniku (kupcu) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

 • vidi in pregleda, katere storitve je izbral in dodal v nakupovalno košarico;
 • vidi in pregleda ceno posamezne storitve ter skupno ceno celotne izbrane količine posamezne storitve;
 • spreminja izbrano količino posamezne storitve in izračuna novo ceno tako spremenjene količine;
 • odstranjuje izbrane storitve, ki jih ne želi kupiti, iz nakupovalne košarice ter
 • obračunava pripadajoči davek, glede na davčno stopnjo, ki velja za izbrano storitev in njegovo ceno (osnovo za davek).

(3) Pred potrditvijo naročila je uporabniku (kupcu) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

 • spreminja izbrani način plačila ter
 • pregleduje in potrjuje posamezne spremembe.

(4) 6.3. Naročilo sprejeto

Po oddaji naročila uporabnik (kupec) od Trgovca po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto. V roku 1 ure od prejema tega obvestila ima uporabnik (kupec) možnost preklicati naročilo brez posledic. Razen možnosti preklica uporabnik (kupec) po oddaji naročila ne more spreminjati vsebine naročila. Uporabniku (kupcu) so v njegovem profilu na spletni strani Trgovca vselej dostopni izčrpni podatki o statusu in vsebini posameznega naročila.

(5) 6.4. Naročilo potrjeno

Če uporabnik (kupec) naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Trgovec po prejemu naročilo pregleda, preveri storitev in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Trgovec lahko za preverjanje tudi telefonsko kontaktira uporabnika (kupca) na sporočeno kontaktno telefonsko številko. Ob potrditvi naročila Trgovec uporabnika (kupca) po elektronski pošti obvesti o storitvi. Kupoprodajna pogodba o nakupu naročenih storitev med uporabnikom (kupcem) in Trgovcem je na tej stopnji nepreklicno sklenjena (glej točko 7.).

(6) 6.5. Blago odpremljeno

Trgovec v dogovorjenem roku naročene storitve pripravi, in o tem po elektronski pošti obvesti uporabnika (kupca). V elektronskem sporočilu iz prejšnjega stavka Trgovec pouči uporabnika (kupca) tudi o politiki vračila storitev ter ga seznani s kontaktnimi osebami za primer pritožbe. V primeru elektronskih storitev se upošteva, da so storitve na voljo uporabniku glede na tip plačila kreditna kartica v roku 1 ure po plačilu in v primeru elektronskega nakazila (odvisno od uporabnika) v roku od 3-5 dni

 1. Člen

(Kupoprodajna pogodba)

(1) Trgovec uporabniku, ki kupi storitev iz spletne trgovine, izda račun v pisni obliki, z razčlenjenimi stroški in pojasnilom o pravici do odstopa od nakupa z vrnitvijo kupljenega izdelka, če je to potrebno in mogoče. Kupoprodajna pogodba v obliki nakupnega naročila je v elektronski obliki shranjena na strežniku Trgovca in je uporabniku (kupcu) dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu. Kupoprodajna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku.

(2) Kupoprodajna pogodba med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) je sklenjena v trenutku, ko Trgovec potrdi naročilo (glej točko 6.2.). Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji nakupa fiksirani in veljajo tako za Trgovca kot za uporabnika (kupca).

 1. Člen

(Pravica do odstopa od nakupa, vračilo storitev)

(1) V primeru, če je uporabnik (kupec) pravna oseba (B2B kupec) za vračilo blaga veljajo le pogodbena določila, ki jih predhodno in pisno skleneta Trgovec in B2B kupec.

(2) Določila, ki jih navajamo v nadaljevanju 8. člena veljajo za uporabnike (kupce), ki so fizične osebe.

(3) Uporabnik (kupec) ima pravico, da v 7-ih dneh od dne prevzema naročenih storitev Trgovcu na kontaktni elektronski naslov: info@plesnazvezda.si sporoči, da odstopa od kupoprodajne pogodbe, pri čemer mu ni potrebno navesti razloga za takšno odločitev. Vrnitev kupljenih storitev Trgovcu v roku za odstop od kupoprodajne pogodbe šteje za sporočilo o odstopu. Edini strošek, ki zaradi odstopa od kupoprodajne pogodbe bremeni uporabnika (kupca), je strošek vračila storitev Trgovcu. V primeru vračila nam posredujte vaše osebne podatke, številko tekočega računa ter kopijo računa.

(4) Vračilo vplačanega zneska izvrši Trgovec na osebni oz. transakcijski račun uporabnika (kupca) oz. preko drugih plačilnih sistemov (kreditne kartice)

 1. Člen

(Garancija)

(1) Storitve imajo garancijo, če je tako navedeno na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil in pogojev. Garancijski rok je naveden na računu. Informacija o garanciji je lahko navedena tudi ob predstavitvi storitve v spletni trgovini. Če v spletni trgovini informacije o garanciji ni, potem storitev garancije nima.

(2) Uporabnik (kupec) lahko garancijo uveljavlja pri Trgovcu. Garancijo lahko kupec uveljavlja z računom.

 1. Člen

(Dostava)

(1) Trgovec bo naročene storitve dostavil uporabniku (kupcu) v dogovorjenem roku. Glede na dejstvo, da gre za elektronske storitve, katere so zakupljene v časovnem okvirju je dostava oz. dostop do njih omogočen v roku 1 ure ob plačilu (pri tipu plačila kreditna kartice) ter od 3-5 dni (glede na termin plačila uporabnika) pri tipu plačila prek elektronskega nakazila - TRR

 1. Člen

(Varnost)

(1) Trgovec uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Trgovec v te namene uporablja 128-bitni SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblaščena organizacija.

(2) Za varne avtorizacije in transakcije s kreditnimi karticami skrbi plačilni sistem Stripe. Avtorizacije kreditnih kartic se vršijo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah. Podatki o karticah se ne shranjujejo na strežniku Trgovca.

(3) Za varnost je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter za ustrezno programsko in protivirusno zaščito svojega računalnika.

 1. Člen

(Varstvo otrok)

(1) Trgovec v spletni trgovini ne sprejema naročil od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecno dovoljenje njegovih staršev ali skrbnikov. Trgovec v spletni trgovini ne ponuja prostega dostopa do storitev ali storitev, ki so škodljive za otroke.

(2) Trgovec brez izrecnega dovoljenja staršev ali skrbnikov ne bo sprejemal kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke, prav tako ne bo izdajal podatkov, sprejetih od otrok, tretjim osebam, razen staršem oziroma skrbnikom.

(3) Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.

 1. Člen

(Politika zasebnosti)

(1) Del teh Splošnih pogojev poslovanja je tudi Politika zasebnosti, ki je dostopna na 1. strani portala Trgovca.

 1. Člen

(Mnenja uporabnikov in ocene storitev)

(1) Mnenja, komentarji in ocene izdelkov/storitev, ki jih podajo uporabniki ali obiskovalci, so del funkcionalnosti spletne trgovine in so namenjene skupnosti uporabnikov.

(2) Trgovec ne odgovarja za vsebino mnenj, komentarjev in ocena storitev, ki jih podajo uporabniki ali obiskovalci. Trgovec mnenja, komentarje in ocene pred objavo pregleda in zavrne tista, ki vsebujejo očitne neresnice, so zavajajoča, žaljiva, obscena ali po mnenju Trgovca ne nudijo koristi drugim uporabnikom ali obiskovalcem spletne trgovine. Trgovec ne odgovarja za informacije v mnenjih, komentarjih in ocenah ter se odvezuje kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz teh informacij.

(3) Z oddajo mnenja, komentarja ali ocene se uporabnik oziroma obiskovalec izrecno strinja s pogoji uporabe in Trgovcu dovoljuje objavo dela ali celotnega besedila v vseh elektronskih in drugih medijih. Trgovec ima pravico vsebino mnenja, komentarja ali ocene uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu Trgovca, vključno z objavo v oglasih ali drugih trženjskih komunikacijah. Avtor mnenja, komentarja ali ocene hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja, komentarje ali ocene ter da te pravice brezplačno, ne izključno in časovno neomejeno prenaša na Trgovca.

 1. Člen

(Odgovornost)

(1) Trgovec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v njegovi spletni trgovini, vendar se lahko lastnosti storitev, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da Trgovec ne uspe pravočasno popraviti podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. V takem primeru bo Trgovec uporabnika (kupca) obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali spremembo naročila (glej točko 5.).

(2) Čeprav se Trgovec trudi zagotoviti natančne fotografije izdelkov/storitev, ki so naprodaj v spletni trgovini, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti storitve.

 1. Člen

(Pritožbe, spori in uporaba prava)

(1) Trgovec spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov. Trgovec ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb in ima določeno osebo, s katero se v primeru težav uporabnik (kupec) lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Uporabnik (kupec) se v primeru težav lahko po pomoč obrne na tel. št.: +386 41 634 000. Pritožbo lahko uporabnik (kupec) odda na elektronski poštni naslov info@plesnazvezda.si . Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

(2) Trgovec bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in sporočil uporabniku (kupcu), kako dolgo jo bo obravnaval ter ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Trgovec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Trgovec in uporabnik (kupec) kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.

(3) Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) velja in se uporablja slovensko materialno in procesualno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi dokazovala na uporabo kateregakoli drugega prava.

(4) Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

 1. Člen

(Spremembe splošnih pogojev poslovanja)

(1) Trgovec lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne trgovine Trgovca, in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te Splošne pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje prek spletnega portala https://www.plesnazvezda.si/  . Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.

(2) Uporabnik, ki se s spremembami in/ali dopolnitvami teh Splošnih pogojev poslovanja ne strinja, mora v roku osmih dni od objave obvestila o spremembi in/ali dopolnitvi Splošnih pogojev poslovanja preklicati svojo registracijo, sicer se po izteku tega roka šteje in nasproten dokaz ni dopusten, da uporabnik spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja sprejema. Preklic registracije se naredi tako, da uporabnik s pisno izjavo Trgovcu sporoči preklic.

 1. Posebna določila

(dodatni pogoji elektronskega poslovanja pri storitvah)

(1) Storitev se obračunava na štiri tedenski bazi in sicer se storitev podaljšuje do preklica le-te. Storitev lahko prekličete z mailom na info@plesnazvezda.si ali pa to storite preko uporabniškega vmesnika v katerega ste se registrirali in dobil dostop ob registraciji na storitev.

(2) Po poteku storitev uporabnik dobi na uporabniški e-mail naslov, katerega je dobil ob registraciji, od skrbnika splošnih pogojev oz. trgovca obvestilo o terminu preteka storitev in poziv o ponovnem podaljšanju in plačilu storitev v kolikor si to uporabnih želi ali preko uporabniškega vmesnika z izborom tipa plačila in tipa storitve.

(3) Uporabniku se štiri tedenski najem storitev ne obračunava avtomatično (po poteku storitev) ampak mora sam uporabnik (glede na želje in potrebe) storitev ponovno naročiti in plačati preko uporabniškega računa, glede na že izbran tip plačila.

(4) Uporabnik z ponovnim plačilom dobi dostop do ponovnega pregleda novo zakupljenih storitev glede na izbran in plačan časovni okvir.

Se veselimo naših online druženj in vam želimo obilo užitka pri plesanju z nami.

Ekipa Plesne Zvezde